Open Site Navigation

Humani Training

Asiakkaan palaute

Olen käynyt Oonan valmennuksissa ja ei ole muuta kuin positiivista palautetta! Poni ja minä ollaan ihan lyhyessä ajassa kehitytty jo aivan valtavasti. Valmennuksissa on aina niin mukavaa ja Oona on ymmärtäväinen ja todella taitava valmentaja. Jatkakaa samaan malliin!

Kirppu ja omistaja

Koulutusta ja valmennusta eettisesti ja myötunnolla

Hevospalveluiden tarkoituksena on opettaa hevosen hyvinvointia lisäävää hevosenpitoa ja -käsittelyä. Kouluttamisen tapa vaikuttaa hevosen hyvinvointiin jonka vuoksi tavoitteenamme on rakentaa koulutus niin että hevosen viestejä kuunnellaan ja hevosen mielihyvä lisääntyy jonka seurauksena hevonen voi paremmin.

Koulutuksien ja valmennuksien keskiössä on myötätuntoinen aito kohtaaminen ja vuorovaikutus sekä luottamus asiakkaan ja kouluttajan välillä sekä eläimen ja ihmisen välillä. Tuon asiakkaideni hevosarkeen lisää turvallisuutta, sujuvuutta, ymmärrystä ja hyvinvointia. Autan löytämään juuri oikeat työkalut ja ratkaisut sinulle ja hevosellesi arjen ja harrastuksen tueksi. 

Tarjoan erilaisia ratkaisuja, erilaisille ihmisille erilaisissa tilanteissa. Olet sitten kiinnostunut modernista hevosten kouluttamisesta, haluat tukea muutokseen tai vain sujuvamman arjen tai harrastuksen, minä autan sinua. 

Koulutusapua arjen tilanteisiin:

 • Arjen taidot: talutus, hoito- ja lääkinnälliset toimenpiteet, kavionhuolto

 • Positiivisen ja negatiivisen vahvisteen käyttäminen ja soveltaminen

 • Ratsastus: istuntaopetus, ratsastajan ja hevosen epäsymmetriat, varusteisiin siedättäminen, kaulanaru- ja varusteeton ratsastus, ratsun koulutus, maastakäsin jumppaaminen

 • Hyvinvointi: elinolosuhteiden suunnittelu ja kehittäminen, toipilasajan hyvinvointi, kuntoutus

 • Ongelmat: lastauskoulutus, ihmisen ja hevosen pelot, stressikäyttäytyminen, aggressiivinen käytös, yksinolo-ongelmat

 • Varsan koulutus

 • Teoriaa ja luentoja valituista aiheista: ratsuhevosen biomekaniikka, mielenhallintaa hevosille, hevosen käyttäytyminen ja kouluttaminen

 • Kursseja teorialuennolla ja käytännön harjoituksilla

Koulutus ja ongelmakäytökset

Käytösneuvonnan avulla analysoidaan hevosen ongelmakäyttäytymistä sekä etsitään syitä ja ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Ongelmien kanssa ei tarvitse olla yksin, vaan ongelmiin on olemassa ratkaisuja. Käytösneuvonta sopii sinulle joka koet arjen hevosen kanssa haasteellisena ja haluat ennaltaehkäistä ongelmia. Saat meiltä aina myötätuntoista tukea ja apua sekä autamme löytämään ratkaisut vaikeisiinkin tilanteisiin. Otamme sinut ja hevosesi vastaan juuri sellaisina kuin olette. 

Koulutusapua saa ja on hyvä pyytää vaikka varsinaisia ongelmia ei olisikaan. Tällaisia tilanteita on mm. kun halutaan opettaa hevoselle uusi yksittäinen käytös tai isompi koulutuskokonaisuus kuten ajo-opetus, ratsun koulutus, lastauskoulutus sekä vain keskittyä arjen sujuvoittamiseen ja hyvän suhteen rakentamiseen. Hyvällä kouluttamisella ennaltaehkäistään tehokkaasti tulevaisuuden haasteita sekä lisätään arjen turvallisuutta. 

Käytösneuvontaan kuuluu: 

 • Hevosen historiaan ja kehitysvaiheisiin perehtyminen

 • Hevosen hyvinvoinnin ja elinolosuhteiden kartoittaminen

 • Arjen rutiinien- ja käsittelytapojen tarkastelu

 • Ongelmakäyttäytymisen analysointi

 • Käytännön harjoitteiden ohjaaminen

 • Hevosen ja hevosenomistajan kouluttaminen

 • Hevosenomistajan tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen

 • Koulutussuunnitelmat

Ensimmäinen yksityiskäynti  -  100,00€   /   2 tuntia    ( 50,00€ / 1h )

 • Koulutustarpeen arviointi: esitiedot, ongelman analysointi

 • Koulutus

 • Jatkosuunnitelma

Yksittäiskäynti   -   55,00€   /   1 h

Vakiokäynti   -   50,00€   /   1h

Voit ilmoittautua vakiopaikalle jolloin koulutuksen hinta on hieman edullisempi. Vakiokäynnit ovat 1 - 4 kertaa kuukaudessa. Vakiopaikkoja on rajoitettu määrä.

Teorialuennot   -   75,00€   /   1,5h

Hinnat sisältävät alv. 24%

Ota yhteyttä 040-1314494 tai yhteydenottolomakkeen kautta!

Ratsastusvalmennus

Ratsastusvalmennuksen lähtökohtana on harjoitella ratsukon terveyttä edistävää, biomekaanisesti oikeaa liikkumistapaa yksilölliset ominaisuudet huomioon ottaen. Terveellisen liikkumistavan harjoittelu edistää hevosen fyysistä kuntoa ja pidentää käyttöikää sekä ennaltaehkäisee vammoja. Opetuksessa keskitymme ratsastajan oikea-oppiseen istuntaan joka on tehokkaan ja hevoselle reilun ratsastuksen perusta. Hyvällä istunnalla voidaan vaikuttaa hevoseen tehokkaasti ja saada aikaan laadukasta liikkumista yhdessä muiden ratsastukseen vaikuttavien osa-alueiden kanssa. Ratsastajan hyvä kehon ja apujen käyttö sekä oikeanlainen tekniikka lisäävät hevosen hyvinvointia harrastuskäytössä. 

Miksi ratsastusvalmennus eikä istuntavalmennus?

Istunta on se asia jonka avulla ja jota käyttäen hevosta ratsastetaan. Istuntaa eli ihmisen kehoa ei voida irrottaa ratsastuksesta vaan se on koko ajan läsnä. Istunta eli kehon ja apujen käyttö vaikuttaa taukoamatta hevosen liikkumiseen ja siksi on opittava käyttämään istuntaa eli ratsastamaan hyvin ja tasapainoisesti. ​

Ratsastusvalmennus sopii kaikentasoisille ratsastajille, lajista riippumatta. 

Ensimmäinen yksityiskäynti   -   75,00€   /   1,5 h ​

Yksittäiskäynti   -   55,00€   /   1 h

Vakiokäynti   -   50,00€   /   1h

Voit ilmoittautua vakiopaikalle jolloin koulutuksen hinta on hieman edullisempi. Vakiokäynnit ovat 1 - 4 kertaa kuukaudessa. Vakiopaikkoja on rajoitettu määrä.

Teorialuennot   -   75,00€   /   1,5h

Hinnat sisältävät alv. 24%

Ota yhteyttä 040-1314494 tai yhteydenottolomakkeen kautta!

Kouluttajan esittely:

Oona on suorittanut eläintenkouluttajan ammattitutkinnon erikoistuen hevosten käyttäytymiseen ja kouluttamiseen. Oona erikoisalaa on positiivisen vahvisteen käyttö ja soveltaminen sekä hevosten ongelmakäytöksien ratkominen. Oona työskentelee paljon pelokkaiden, traumatisoituneiden ja sulkeutuneiden hevosten kanssa. Lisäksi Oona on käynyt Katariina Alongin CwC-istuntaopettajakoulutuksen ja opettaa ratsastajille tehokasta istunnan käyttöä. Oonalla on myös työharjoittelussa eläintenkouluttajaopiskelijoita sekä osalle heistä hän toimii mentorina.​