top of page

Humani Training

mielenhallinnan laaja opimäärä

Kohtaa koirasi uudella tavalla, hermoston tasolla

Mielenhallinnan laaja oppimäärä

Koiran mielenhallinnan kouluttamisen...

 • perusopinnot

 • ​​syventävät opinnot

 • soveltavat opinnot​

Koulutuksen toteutus tapahtuu verkkokurssina, etätapaamisina ja viikoittaisina opiskelijan koulutusvideoiden arviointeina.

Koulutuksen seuraava yhteinen aloitus on 1.8.2024 ja kesto 12kk.

Perusopintojen materiaalit aukeavat ostohetkellä.

Mukaan otetaan max. viisi (5) osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen tarkempi kuvaus, tietoa mielenhallinnasta ja Seeking Trust® -metodista löytyy selaamalla alas.

Mielenhallinnan laaja oppimäärä sisältää:

Perusopinnot

YLEISET PERIAATTEET JA HARJOITUKSET

aito hermoston rauhoittuminen 

omaehtoinen rauhoittuminen, tietoinen rauhoittumisprosessi

häiriöihin suhtautuminen ilman tarvetta impulssikontrolliin

vireenhallinta: 

kiihtymyksestä rauhoittuminen

kiihtymyksen säätely kesken tekemisen

kiihtymyksen tuomien tunteiden hallinta

reaktiokynnyksen siirto

koulutusmenetelmien valinta prosessin edetessä

koiran ymmärtäminen

oma elekieli ja mielentila koulutuksen välineenä

Syventävät opinnot

YKSILÖLLISET PERIAATTEET JA HARJOITUKSET

 

mielenhallintaprofiilit:

koiran mielenhallinnan tarpeiden tunnistaminen

vihjeiden valinta, käyttö ja kouluttaminen

Mielenhallinnan osa-alueet:

turvallisuudentunne

keskittymiskyky

rohkeus ja riskinotto / itsevarmuus

valintojen tekeminen

ongelmanratkaisu

väsymyksen sieto

turhauman sieto

vapautuneisuus

Soveltavat opinnot

MIELENHALLINTA OSAKSI ELÄMÄÄ

 

Mielenhallinta arjessa:

ulos lähtö

lenkkeily (kävely, ohitus)

uusi ympäristö

häiriöt

vuorovaikutuksen keinot vaikeassa mielentilassa

vieraat

Mielenhallinta harrastuksessa:

taukotaidot

häiriöt 

mielentilan valmistelu ennen treeniä tai kisaa

treeni intervallina

treeni omaehtoisena taukona

kriteerin asettaminen

mielenhallinnan näkökulmasta

Tutustu mielenhallintaan:

Mihin mielenhallinta vaikuttaa:

Koirallesi

Ehkäisee ja poistaa ongelmakäytösten pohjasyitä

 • hihnakäytösongelmat

 • yksin olemisen ongelmat

 • ihmisten kohtaamiseen ja käsittelyyn liittyvät ongelmat

 • ylikiihtymys (esim. haukkuminen, hyppiminen, rauhattomuus, vinkuminen, näykkiminen)

 • väärin kohdistunut käytös (esim. pureskelu, paimentaminen)

Nopeuttaa toipumista vammoista ja leikkauksista koiran ollessa liikuntarajoitteella

Koiran hyvinvointi paranee

 • Fyysinen:

  • Unen ja palautumisen määrä ja laatu lisääntyy​

  • Stressipiikit lievittyvät ja vähenevät, holtiton käytös vähenee

  • koira huoltaa itsensä paremmin (syö, juo, nukkuu, tekee tarpeet)

 • Psyykkinen:

  • negatiiviset tunteet ja voimakas kiihtymys vähenevät

  • koira voi itse vaikuttaa elämäänsä

  • turvallisuudentunne lisääntyy

  • ongelmanratkaisu ja keskittyminen paranevat

  • koira rohkaistuu ja itsenäistyy

  • paineesta vapautuneisuuteen

 • Sosiaalinen

  • koira tulee paremmin toimeen muiden kanssa

  • hyvinvointia lisääviä (eikä heikentäviä) suhteita

Sinulle

Vähentää stressiä arjesta ja harrastuksista, tilalle lepoa ja luottamusta.

 

Vähentää ikäviä tunteita kuten häpeää, pelkoa ja painetta, tilalle iloa ja vapautta

 

Poistaa tarvetta kontrolloida, hallita ja ennakoida. Koiran sisäinen hallinta korvaa ulkoisen kontrollin.

 

Suhde koiraan on se syy, miksi koiran haluamme. Voit saavuttaa juuri sen suhteen, josta unelmoit.

Pääset tutustumaan koiraasi syvemmin, sen aitoon persoonaan, joka vapautuu stressin ja paineen alta

Opit itsestäsi, koirasi on peilisi. Oma mielenhallintataitosi, tunnetaidot ja stressinhallinta kehittyvät. 

Pääset harrastuksiin ja aktiviteetteihin, jotka ennen jännittivät tai eivät olisi koiran mielentilan vuoksi mahdollisia 

Harrastuksissa ilo lisääntyy yhteisistä onnistumisista ja luottamuksesta välillänne

Nopeuttaa oppimista: helpompi kouluttaa uusia asioita arjessa ja harrastuksissa

Molemmille

 • Parantaa koirakon yhteistyötä

  • Koira on läsnä ja avoin ihmiseltä tuleville viesteille​

  • Ihminen ymmärtää koiraa

  • Koira osaa itse, ihminen voi vain olla

  • Palkkautuminen paranee

  • Motivaatio paranee ja kohdistuu oikein

  • Keskittyminen on oikeassa paikassa oikeaan aikaan

 • Parantaa koirakon suhdetta

  • Koira hakeutuu ihmisen seuraan ja lähemmäksi​, spontaani kontakti

  • Rapsuttelu alkaa olla koirasta mukavampaa (myös niillä, jotka eivät siitä niin välitä)

  • Luottamus suhteen liimana, lepo toiminnan lähtökohtana

  • Molempien osapuolten negatiiviset tunteet, stressi ja kiihtymys vähenevät

  • Kumpikin saa olla oma itsensä kokonaisena persoonana

Harrastuksissa ja koulutuksissa​​

 • edetään nopeammin harrastuksessa 

 • saavutetaan yhteinen ilo ja hyvinvointi, joka harrastuksen tavoite aina on

 • säästyy rahaa kursseista ja koulutuksista, koska koira oppii nopeammin

 • vältetään loukkaantumisia (ja eläinlääkäri- ja kuntoutuskuluja)

Koulutuksen toteutus:

Kurssimateriaalit

Selkeät video-ohjeet jokaisesta koulutuksen vaiheesta sisältävät...

Teoriatietoa Seeking Trust -metodin käytöstä

Käytännön koulutusohjeet harjoituksiin​

Lisäksi lunttilaput tekstinä mukaan otettavaksi treenihetkeen

Etätapaamiset

Säännölliset etätapaamiset 3kk välein mahdollistavat...

Tavoitteiden asettamisen ja sopivan opiskelusuunnitelman laatimisen

Etenemisen arvioinnin ja suunnan tarkistuksen koulutuksen keskivaiheilla

 jatkosuunnitelmien tekemisen omalle mielenhallintapolullesi 

Videointi

Kerran viikossa kouluttajalle toimitetut videot ja niistä saatu palaute auttavat sinua...

Kehittymään kouluttajana

Tarkkailemaan koiraasi tarkemmin

Palaamaan kurssin oppeihin myöhemmin.

Lisäksi

Koulutuskokonaisuuteen osallistuva ryhmä voi keskustella ja vaihtaa ajatuksia, tunteita ja tietoa yksityisessä WhatsApp -ryhmässä.

Ryhmällä on mahdollisuus yhteiseen workshop-päivään koulutuksen loppupuolella.

Koulutuksen sisältö vastaa noin 3 vuoden viikoittaisia yksityistunteja (joiden arvo yli 6000€)

Koulutus alkaa 1.8.2024 ja kestää 12kk.
Ilmoittautuminen 1.8. 2024 mennessä.


Mukaan otetaan max. viisi (5) osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta 5000€/12kk, erämaksu mahdollinen.

Ilmoittautuminen on auki nyt

Kenelle koulutus sopii

Sinulle, jos kaipaat syvällistä koirasi ja itsesi ymmärtämistä, yksilöllistä koulutusta omaan tahtiin edeten, selkeää tietoa ja perusteluita koulutusmenetelmien ja ohjeiden taakse sekä konkreettisia keinoja koirasi auttamiseen haastavissa tilanteissa.

Sinulle, jos kaipaat pitkäjänteistä valmennussuhdetta sinun ja koirasi tueksi, haluat oppia mahdollisimman paljon ja olet valmis panostamaan muutokseen.

Sinulle, jos haluaisit mahdollistaa koirallesi toimijuuden ja menestymisen elämän erilaisissa kommelluksissa omaa persoonaansa turvallisesti ilmentäen.

Sinulle, jos haluaisit syvempää merkitystä harrastuksillesi koirasi kanssa. Jos koet, ettei koirasi voi aidosti hyvin tai iloitse harrastustreeneissä, kuormittuu ympäristöstä ja häiriöistä tai paineistuu koulutuksesta. 

Sinulle, jos haluaisit lisää vuoropuhelua, mutta koirasi vastaanotin ei tunnu olevan päällä tai olette eri kanavilla.

Sinulle, jos aikaisemmat vireenhallinta- tai rauhoittumiskoulutukset eivät ole auttaneet.

Anni Heiskanen

Eläintenkouluttaja (at.)

Koirahieroja (at.)

Humani Trainingin perustaja

Seeking Trust® -metodin kehittäjä

Kouluttaja

"Olen kouluttanut erilaisista ongelmakäytöksistä kärsiviä koirakoita päätyönäni vuodesta 2017. Jokaisen koiran yksilölliset tarpeet ja persoona, sekä nykyajan yleisimmät haasteet ovat tulleet tutuiksi tuhansien asiakastyötuntien myötä. 

Minulle erityisen tärkeää on koirakon yhteyden löytyminen ja molempien osapuolten vapautuminen omaksi persoonakseen. Pyrin luomaan koulutuksiini turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen koira ja omistaja uskaltaa näyttää ja kertoa tunteensa ja tarpeensa. Tekninen osaaminen kouluttajana on myös mielestäni todella tärkeää, jotta menemme oikeasti kohti toivottua lopputulosta. Koulutustapani on intuitiivinen, mutta silti vankasti tutkittuun teoriaan perustuva. Innostun uusista asioista ja kehittämisestä, eikä minulle haaste ole este.

Sinun tarpeillasi ja haaveillasi on merkitystä. On tärkeää, että oma elämäsi ja arkesi on sinun tarpeillesi ja persoonallesi iloa tuottavaa ja voit levätä ja rauhoittua turvallisin ja stressittömin mielin, myös koiran kanssa touhutessa. Koiran toimijuus ja mielenterveys on lähellä sydäntäni, niin monen koiran kärsiessä tänä päivänä stressistä ja ylikuormituksesta. Tunnen suurta iloa ja liikutusta koiran vapautuessa omaksi itsekseen ja yhteyden löytyessä koirakon välille.

Koirien mielenhallintataitojen huutava pula on saanut minut painottamaan työssäni juuri sitä osa-aluetta, mutta koulutuksissani tehdään mitä tahansa, mitä koirakko tarvitsee aina takkatulen ääressä juttelemisesta pilkuntarkkaan koulutustekniikkaan. Näin rakennetaan pala palalta parempi arki."

-Anni

Alta voit lukea lisää tietoa koulutuskokonaisuuden aiheesta.

Mitä on mielenhallinta?

Mielenhallinta tarkoittaa sitä, että koira osaa itse aktiivisesti ja oma-aloitteisesti säädellä mielentilaansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koira osaa itse ratkaista sitä jännittävät tai yli-innostavat tilanteet vireen ja tunnetilan säätelyn avulla. Jotta näitä muuttujia voi säädellä, tarvitaan paljon ominaisuuksia ja valmiuksia. Mielenhallintaa voimme ajatella palapelinä, jossa toisella koiralla on toiset valmiuksien ja ominaisuuksien palat paikoillaan ja toisella toiset. Koulutuksessa pyrimme rakentamaan kullekin niitä palasia, jotka juuri tältä koiralta ovat kateissa.

 

Yksilölliset ominaisuudet ja valmiudet vaikuttavat siihen, millaisia tunteita koirassa herää ja millä tavoin sillä on taipumusta kiihtyä. Kun koira havaitsee jotakin, sen elimistö käynnistää reaktioketjun. Havainnon jälkeen mieli tekee nopean tulkinnan asiasta ja käynnistää sen mukaisen tunnereaktion ja viretilan. Tästä taas seuraa mielentilan mukaista käytöstä. Jos koiran alkuperäinen tulkinta on oikea, myös käytös on tilanteeseen nähden järkevää. Usein koira reagoi voimakkaasti asioihin, joilla ei ole oikeasti voimakasta merkitystä. Jos koira ei pysty mielenhallinnan keinoin katkaisemaan havainnosta seuraavaa reaktioketjua, se helposti päätyy vain pahentamaan tilannettaan ja oloaan.

 

Monelle ihmisellekin on varmasti tuttua stressin tuoma rauhoittumisen vaikeus, jolloin on helpompi ottaa edes älypuhelin selattavaksi kuin rauhoittua olemaan tekemättä mitään. Koiralla ilmiö on hyvin samanlainen ja kierrosten nostaminen väsyneenä, epävarmana, peloissaan ja turhautuneena tuntuu helpommalta, vaikka pidemmällä tähtäimellä rauhoittuminen olisi se parempi vaihtoehto. 

Seeking Trust® -koulutusmetodin perusta

Seeking system tarkoittaa eläimen aivoissa tapahtuvaa prosessia, joka aktivoituu eläimen etsiessä ruokaa. Jotta eläin säilyisi luonnossa hengissä, ruuan etsinnän tulee itsessään olla miellyttävää, jotta eläin jaksaisi etsiä ruokaa haastavassakin ympäristössä, jossa ravintoa on niukalti. Etsiminen itsessään tuottaa eläimelle mielihyvää, eli positiivisia tunteita. Saalistuskäytökseen liittyy useita vaiheita ja jokaisessa vaiheessa vaaditaan tiettyä hermoston tilaa, jotta käytös onnistuu. Esimerkiksi, jos koira olisi jäljestäessään yhtä kiihtynyt kuin jahdatessaan pakenevaa saalista, ei jäljestämisestä tulisi mitään. Maata haistellessaan koiran elimistö toimii kuten jäljestystilanteessa ja hakeutuu rauhalliseen vireeseen, jotta haistelu onnistuu.  

Kiihtyneestä mielentilasta on lähes mahdotonta rauhoittua täydellisen fyysisen passivoitumisen kautta. Energia alkaa patoutua ja lopulta kiihtymys purkaantuu.

Voimme opettaa koiran rauhoittumaan purkaen energiaa hitaasti ja hallitusti hyödyntäen saalistuskäytöksiin liittyvää hermoston yhteyttä.

 

Tärkeää on erottaa koiran itsensä harjoittama mielenhallinta ihmisen ulkoapäin tuottamasta mielentilan muutoksesta esimerkiksi nameja maahan heittämällä. Mielenhallinnassa koira tekee itse aloitteen, ja käytöksen syynä ja motiivina on oman olotilan muutos.

Luottamukseen vaaditaan aina ensin meidän ihmisten tietoinen päätös ottaa koiralta vastaan tietoa ja mukauttaa omaa toimintaamme sen mukaan. Tämä tekee meistä ihmisistä luotettavia koiran silmissä, ja sen turvallisuuden tunne lisääntyy. Kun koira oppii säätelemään mieltään, se saa hallinnantunnetta vaikuttaessaan elämäänsä, sen hyvinvointi paranee ja näin se myös käyttäytyy hyvin. Kun koira käyttäytyy hyvin, voimme luottaa siihen entistäkin enemmän ja omakin hyvinvointimme paranee.

 

Seeking Trust® -on siis etsimisen ja luottamisen yhdistelmä. Se on enemmän kuin vain koulutusmetodi. Se on elämäntapa. Se on jatkuvaa kehittymistä, enemmän omaksi itseksi ja yksilölliseksi persoonaksi kaikkine tunteineen ja kokemuksineen. Seeking Trust® - kumpuaa vahvasti arvoista, joiden mukaan sekä koira että ihminen ovat arvokkaita pelkästään sillä perusteella, että ovat olemassa. Koiralla ei ole välinearvoa vaan itseisarvo. Kun suhde koiran ja ihmisen välillä perustuu hyvinvointiin, yhteisymmärrykseen, luottamukseen sekä toisen näkemiseen kokonaisena persoonana, voi kokea olevansa koiransa kanssa aidosti yhtä. 

Tule mukaan!

Auta meitä kehittämään palveluita sinulle
Mitä mieltä olet Mielenhallinnan laajasta oppimäärästä?
Aion osallistua!
Jäin harkitsemaan
En aio osallistua, koska...
bottom of page