top of page

Humani Training

anni2_netti.jpg

Ensimmäistä kertaa Seeking Trust® -metodin koko protokolla opiskeltavissa

Mielenhallinnan laaja oppimäärä

Koulutuskokonaisuus sisältää koiran mielenhallinnan kouluttamisen...

  • perusopinnot

  • ​​syventävät opinnot

  • soveltavat opinnot​

Koulutuksen toteutus verkkokurssina video- ja tekstiohjeiden avulla. Kokonaisuuteen sisältyy myös etätapaamisia  ja opiskelijan koulutusvideoiden arviointeja.

Koulutuksen kesto 12kk.

Koulutuksen tarkempi kuvaus alla.

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2023

Opinnot alkavat 1.1.2024

Perusopinnot

aito hermoston rauhoittuminen 

omaehtoinen rauhoittuminen, tietoinen rauhoittumisprosessi

häiriöihin suhtautuminen ilman tarvetta impulssikontrolliin

vireenhallinta: 

kiihtymyksestä rauhoittuminen

kiihtymyksen säätely kesken tekemisen

kiihtymyksen tuomien tunteiden hallinta

reaktiokynnyksen siirto

koulutusmenetelmien valinta prosessin edetessä

koiran ymmärtäminen

oma elekieli ja mielentila koulutuksen välineenä

Syventävät opinnot

mielenhallintaprofiilit

turvallisuudentunne

keskittymiskyky

rohkeus ja riskinotto/ itsevarmuus

valintojen tekeminen

ongelmanratkaisu

väsymyksen sieto

turhauman sieto

vapautuneisuus

vihjeiden valinta, käyttö ja kouluttaminen

Soveltavat opinnot

arkitilanteita:

ulos lähtö

lenkkeily (kävely, ohitus)

uusi ympäristö

häiriöt

vuorovaikutuksen keinot vaikeassa mielentilassa

vieraat

harrastustilanteita:

taukotaidot

häiriöt 

mielentilan valmistelu ennen treeniä tai kisaa

treeni intervallina

treeni omaehtoisena taukona

kriteerin asettaminen

mielenhallinnan näkökulmasta

Mielenhallinnan laaja oppimäärä sisältää:

Koulutuksen sisältö vastaa noin 3 vuoden viikoittaisia yksityistunteja

Koulutuksen toteutus:

Kurssimateriaalit

Selkeät video-ohjeet jokaisesta koulutuksen vaiheesta sisältävät...

Teoriatietoa Seeking Trust -metodin käytöstä

ja

Käytännön koulutusohjeet harjoituksiin​

Lisäksi lunttilaput tekstinä mukaan otettavaksi treenihetkeen

Etätapaamiset

Säännölliset etätapaamiset 3kk välein mahdollistavat...

Tavoitteiden asettamisen ja sopivan opiskelusuunnitelman laatimisen,

Etenemisen arvioinnin ja suunnan tarkistuksen koulutuksen keskivaiheilla ja

 jatkosuunnitelmien tekemisen omalle mielenhallintapolullesi 

Videointi

Kerran viikossa kouluttajalle toimitetut videot ja niistä saatu palaute auttavat sinua...

Kehittymään kouluttajana ja

Tarkkailemaan koiraasi tarkemmin

Saat kommenttivideot yksityisesti katsottavaksesi.

Lisäksi

Koulutuskokonaisuuteen osallistuva ryhmä voi keskustella ja vaihtaa ajatuksia, tunteita ja tietoa yksityisessä WhatsApp -ryhmässä.

Ryhmällä on mahdollisuus yhteiseen workshop-päivään koulutuksen loppupuolella.

Sinulle, jos kaipaat syvällistä koirasi ja itsesi ymmärtämistä, yksilöllistä koulutusta omaan tahtiin edeten, selkeää tietoa ja perusteluita koulutusmenetelmien ja ohjeiden taakse sekä konkreettisia keinoja koirasi auttamiseen haastavissa tilanteissa.

Sinulle, jos kaipaat pitkäjänteistä valmennussuhdetta sinun ja koirasi tueksi, haluat oppia mahdollisimman paljon ja olet valmis panostamaan muutokseen.

Sinulle, jos haluaisit mahdollistaa koirallesi toimijuuden ja menestymisen elämän erilaisissa kommelluksissa omaa persoonaansa turvallisesti ilmentäen.

Sinulle, jos haluaisit syvempää merkitystä harrastuksillesi koirasi kanssa. Jos koet, ettei koirasi voi aidosti hyvin ja iloitse harrastustreeneissä ja kuormittuu ympäristöstä ja häiriöistä tai paineistuu koulutuksesta. 

Sinulle, jos haluaisit lisää vuoropuhelua, mutta koirasi vastaanotin ei tunnu olevan päällä tai olette eri kanavilla.

Sinulle, jos aikaisemmat vireenhallintakoulutukset eivät ole auttaneet.

Kenelle koulutus sopii

!!

! Tämä koulutuskokonaisuus ei ole ongelmakäytösten korjaamista varten, mutta se voi ennaltaehkäistä tai olla ongelmakäytöskoulutuksen tukena.

! Huolehdithan, että koirasi on terve ennen kouluttamisen aloittamista ja mahdolliset kivut selvitetty.

! Kurssille osallistuaksesi tarvitset toimivan verkkoyhteyden ja tietokoneen tai älylaitteen sekä kameran (jonka videolaadusta saa selvää). 

Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2023

Koulutuskokonaisuuden hinta on 5000e/12kk.

Opinnot alkavat 1.1.2024.

Kurssille otetaan vain viisi osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seuraa somessa niin et missaa ilmoittautumista!

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Alta voit lukea lisää tietoa koulutuskokonaisuuden aiheesta.

Mitä on mielenhallinta?

Mielenhallinta tarkoittaa sitä, että koira osaa itse aktiivisesti ja oma-aloitteisesti säädellä mielentilaansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koira osaa itse ratkaista sitä jännittävät tai yli-innostavat tilanteet vireen ja tunnetilan säätelyn avulla. Jotta näitä muuttujia voi säädellä, tarvitaan paljon ominaisuuksia ja valmiuksia. Mielenhallintaa voimme ajatella palapelinä, jossa toisella koiralla on toiset valmiuksien ja ominaisuuksien palat paikoillaan ja toisella toiset. Koulutuksessa pyrimme rakentamaan kullekin niitä palasia, jotka juuri tältä koiralta ovat kateissa.

 

Yksilölliset ominaisuudet ja valmiudet vaikuttavat siihen, millaisia tunteita koirassa herää ja millä tavoin sillä on taipumusta kiihtyä. Kun koira havaitsee jotakin, sen elimistö käynnistää reaktioketjun. Havainnon jälkeen mieli tekee nopean tulkinnan asiasta ja käynnistää sen mukaisen tunnereaktion ja viretilan. Tästä taas seuraa mielentilan mukaista käytöstä. Jos koiran alkuperäinen tulkinta on oikea, myös käytös on tilanteeseen nähden järkevää. Usein koira reagoi voimakkaasti asioihin, joilla ei ole oikeasti voimakasta merkitystä. Jos koira ei pysty mielenhallinnan keinoin katkaisemaan havainnosta seuraavaa reaktioketjua, se helposti päätyy vain pahentamaan tilannettaan ja oloaan.

 

Monelle ihmisellekin on varmasti tuttua stressin tuoma rauhoittumisen vaikeus, jolloin on helpompi ottaa edes älypuhelin selattavaksi kuin rauhoittua olemaan tekemättä mitään. Koiralla ilmiö on hyvin samanlainen ja kierrosten nostaminen väsyneenä, epävarmana, peloissaan ja turhautuneena tuntuu helpommalta, vaikka pidemmällä tähtäimellä rauhoittuminen olisi se parempi vaihtoehto. 

Seeking Trust® -koulutusmetodin perusta

Seeking system tarkoittaa eläimen aivoissa tapahtuvaa prosessia, joka aktivoituu eläimen etsiessä ruokaa. Jotta eläin säilyisi luonnossa hengissä, ruuan etsinnän tulee itsessään olla miellyttävää, jotta eläin jaksaisi etsiä ruokaa haastavassakin ympäristössä, jossa ravintoa on niukalti. Etsiminen itsessään tuottaa eläimelle  mielihyvää, eli positiivisia tunteita. Saalistuskäytökseen liittyy useita vaiheita ja jokaisessa vaiheessa vaaditaan tiettyä hermoston tilaa, jotta käytös onnistuu. Esimerkiksi, jos koira olisi jäljestäessään yhtä kiihtynyt kuin jahdatessaan pakenevaa saalista, ei jäljestämisestä tulisi mitään. Maata haistellessaan koiran elimistö toimii kuten jäljestystilanteessa ja hakeutuu rauhalliseen vireeseen, jotta haistelu onnistuu.  

Kiihtyneestä mielentilasta on lähes mahdotonta rauhoittua täydellisen fyysisen passivoitumisen kautta. Energia alkaa patoutua ja lopulta kiihtymys purkaantuu.

Voimme opettaa koiran rauhoittumaan purkaen energiaa hitaasti ja hallitusti hyödyntäen saalistuskäytöksiin liittyvää hermoston yhteyttä.

 

Tärkeää on erottaa koiran itsensä harjoittama mielenhallinta ihmisen ulkoapäin tuottamasta mielentilan muutoksesta esimerkiksi nameja maahan heittämällä. Mielenhallinnassa koira tekee itse aloitteen ja käytöksen syynä ja motiivina on oman olotilan muutos.

Luottamukseen vaaditaan aina ensin meidän ihmisten tietoinen päätös ottaa koiralta vastaan tietoa ja mukauttaa omaa toimintaamme sen mukaan. Tämä tekee meistä ihmisistä luotettavia koiran silmissä, ja sen turvallisuuden tunne lisääntyy. Kun koira oppii säätelemään mieltään, se saa hallinnantunnetta vaikuttaessaan elämäänsä, sen hyvinvointi paranee ja näin se myös käyttäytyy hyvin. Kun koira käyttäytyy hyvin, voimme luottaa siihen entistäkin enemmän ja omakin hyvinvointimme paranee.

 

Seeking Trust® -on siis etsimisen ja luottamisen yhdistelmä. Se on enemmän kuin vain koulutusmetodi. Se on elämäntapa. Se on jatkuvaa kehittymistä, enemmän omaksi itseksi ja yksilölliseksi persoonaksi kaikkine tunteineen ja kokemuksineen. Seeking Trust® - kumpuaa vahvasti arvoista, joiden mukaan sekä koira että ihminen ovat arvokkaita pelkästään sillä perusteella, että ovat olemassa. Koiralla ei ole välinearvoa vaan itseisarvo. Kun suhde koiran ja ihmisen välillä perustuu hyvinvointiin, yhteisymmärrykseen, luottamukseen sekä toisen näkemiseen kokonaisena persoonana, voi kokea olevansa koiransa kanssa aidosti yhtä. 

Tule mukaan!

 

Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2023

bottom of page