top of page

Humani Training

Palveluehdot

Yleiset

Näitä ehtoja sovelletaan Humani Trainingin (palvelun tarjoaja) verkkopalveluissa. Palveluiden käyttäjän (asiakas) tulee sitoutua noudattamaan ehtoja. Palvelussa asiakasta palveleva henkilö (kouluttaja) noudattaa palvelun tarjoajalle näissä ehdoissa määriteltyjä velvollisuuksia ja oikeuksia.

Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaalle tai asiakkaan omaisuudelle, mukaan lukien asiakkaan koiralle aiheutuvista haitoista tai vahingoista palvelun käyttämisen aikana, ennen palvelun käytön aloittamista tai sen jälkeen.

Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaan tai asiakkaan koiran aiheuttamista vahingoista muille ihmisille, eläimille tai omaisuudelle.

Palvelun tarjoaja ei takaa palvelun aikana tai seurauksena tapahtuvia tuloksia.

Palvelun tarjoaja ei takaa asiakkaalle palvelun käytettävyyttä tietoteknisissä ongelmatilanteissa.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden palvelun sisällön, hinnan, aikataulun, kouluttajan ja saatavuuden muutoksiin.

Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaan osallistumisvälineiden kunnosta ja toimivuudesta. Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaan koiran terveydestä ja koulutettavuudesta.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden asiakkaan palvelun katkaisemiseen seuraavissa tapauksissa:

  • palvelun tarjoajan tietoon tullut ja todistettava eläinsuojelulain rikkomus palvelun käytön aikana

  • asiakas ei noudata palvelun maksuehtoja

  • asiakas käyttäytyy sopimattomasti muita osallistujia tai kouluttajaa kohtaan

  • asiakas ei noudata ryhmän yhteisiä sääntöjä viestintävälineissä, tapaamisissa tai koulutustilanteissa

  • asiakas ei hyväksy ja sitoudu ryhmän yhteisissä viestintävälineissä sovittuihin käyttöehtoihin

  • asiakas levittää koulutusmateriaaleja tai muiden koulutukseen osallistuvien tietoja, kuvia, videoita tai viestejä kolmansille osapuolille (koulutukseen osallistuvan ryhmän ulkopuolelle)

Palvelun tarjoaja sitoutuu olemaan jakamatta, käyttämättä tai luovuttamatta kolmansille osapuolille seuraavia asioita, ellei asiakas ole antanut siihen erikseen suostumusta:

  • asiakkaan palvelun käytön yhteydessä lähettämiä teksti- kuva-, ääni- tai videomateriaaleja

  • asiakkaan tai tämän koiran tietoja

  • kurssilla suorittamia tehtäviä ja niihin liittyviä tai sisältyviä tietoja

Edellä mainittua ehtoa ei sovelleta, mikäli kyseessä on lain rikkomus asiakkaan toimesta tai oikeusturvakysymys, jolloin palvelun tarjoaja saa jakaa ja luovuttaa asiakkaaseen liittyviä materiaaleja ja tietoja viranomaisten käyttöön.

Asiakas on velvollinen maksamaan palvelun ilmoittautumismaksun saadakseen pääsyn kurssimateriaaleihin ja kurssiin osallistuvan ryhmän yhteisiin viestintäkanaviin. Asiakas on velvollinen maksamaan palvelun maksuehtojen mukaisesti.

Asiakas vastaa itse oman laitteistonsa ja verkkoyhteytensä toimivuudesta palvelun käytön yhteydessä.

Asiakas vastaa omasta turvallisuudestaan sekä oman koiransa ja muiden ympärillä olevien koirien ja ihmisten turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Asiakas vastaa kaikista hänelle itselleen, omaisuudelleen tai hänen tai hänen koiransa aiheuttamista vahingoista seuraavista kuluista.

Asiakas hyväksyy, että hänen koulutukseen osallistuvan ryhmän yhteisiin viestintäkanaviin lähettämänsä tai kouluttajalle toimittamansa teksti-, kuva- tai videomateriaali on ryhmän jäsenten tai kouluttajan nähtävissä.

Asiakas hyväksyy, että kouluttaja näkee, kommentoi ja muokkaa asiakkaan kuvaamia ja kouluttajalle toimittamia videoita koulutukseen sisältyvien videokommenttiohjeiden yhteydessä.

Asiakas vastaa jakamansa sisällön arkaluontoisuudesta ja niissä mahdollisesti näkyvien tai ilmi tulevien henkilötietojen suojaamisesta.

Asiakas hyväksyy, että palvelun tarjoaja saa haltuunsa, säilyttää ja käsittelee asiakkaan kuvaamaa ja palvelun tarjoajalle lähettämää teksti- kuva- ja videomateriaalia. Asiakas hyväksyy, että palvelun tarjoaja tallentaa etätapaamisissa video- ja äänimateriaalia omaan käyttöönsä.

 

 

Peruutus

Asiakas sitoutuu maksamaan koko palvelun hinnan, mikäli palvelun peruuttamista ei tehdä palvelun alkuajankohtaan mennessä.

Vakavissa ja palvelun käyttämisen estävissä sairastapauksissa tai koiran menehtyessä palvelun käyttämättä jääneen osan hinnan voi saada takaisin tai jättää maksamatta koiran tai koulutukseen osallistuvan ihmisen lääkärintodistusta vastaan.

Asiakas sitoutuu maksamaan ilmoittautumismaksun, mikäli peruuttaminen tehdään ennen koulutuksen alkuajankohtaa.

Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen tarjoamaan korvausaikaa tai korvaussummaa asiakkaan peruuttamille tai peruuttamatta jättäneille tapaamisille palvelun sisällä.

Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen tarjoamaan korvausaikaa tai korvaussummaa palvelun tarjoajan toimesta tapahtuneille peruutuksille palvelun sisällä.

Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan palvelun hintaa osittain tai kokonaan asiakkaalle palvelun saatavuuden keskeytyessä tai päättyessä palvelun tarjoajasta, asiakkaasta tai ulkopuolisista tahoista tai kolmansista osapuolista riippuvista syistä.

 

Toimitus

Asiakas saa koulutusmateriaalit käyttöönsä koulutuksen alkuajankohdasta alkaen. Materiaalit toimitetaan asiakkaalle palvelun kuvauksessa kuvatulla tavalla.

Verkkokurssimateriaalit aukeavat palvelun tarjoajan määrittämällä aikataululla. Asiakkaan edistyminen kurssilla voi vaikuttaa materiaalien aukeamisen aikatauluun.

Etätapaamisissa kouluttaja ja asiakas tapaavat etäyhteyden välityksellä yhdessä sovitulla tavalla ja ajankohtana. Asiakas vastaa tapaamisten peruuttamisesta, eikä palvelun tarjoaja ole velvollinen korvaamaan peruutettua tapaamista.

Videoneuvonnassa asiakas tekee ja lähettää koulutusvideonsa kouluttajalle palvelun yhteydessä kuvatulla ja asiakkaalle ohjeistetulla tavalla. Asiakas vastaa videonsa laadusta ja sisällöstä. Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen toimittamaan videoneuvontaa, mikäli videota ei ole lähetetty ja tehty ohjeiden mukaisesti. Palvelun tarjoaja ei korvaa asiakkaalle edellä mainituista syistä johtuvia palvelun sisällön puutteita tai muutoksia.

 

Maksu

Asiakas saa ilmoittautumisen yhteydessä kuittauksen sähköpostiinsa. Mikäli asiakas on mahtunut palveluun osallistuvaan ryhmään, hän saa tästä ilmoituksen ja ilmoittautumismaksun laskun sähköpostiinsa.

Asiakas on velvollinen maksamaan ilmoittautumismaksun laskun eräpäivään mennessä. Mikäli ilmoittautumismaksua ei ole maksettu, asiakas ei saa palvelua käyttöönsä.

Asiakas on velvollinen maksamaan palvelun hinnan. Mikäli maksuja ei suoriteta laskun eräpäivään mennessä, palvelun tarjoaja voi estää asiakkaan pääsyn palveluun. Palvelun hinta maksetaan palvelun kuvauksessa määritellyllä tavalla.

Mikäli palvelu maksetaan verkkokaupassa, asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemaansa maksutapaa ja siihen liittyviä ulkopuolisen palveluntarjoajan (maksun välittäjä) ehtoja.

bottom of page