• Humani Training

Operantit koulutusmenetelmät

Operantti kouluttaminen perustuu käytöksen seurausten muokkaamiseen. Operantteihin koulutusmenetelmiin kuuluvat positiivinen vahvistaminen, negatiivinen vahvistaminen, positiivinen rankaisu ja negatiivinen rankaisu, jotka muodostavat niin sanotun kouluttamisen nelikentän. Mitä nelikentän termit tarkoittavat ja pitääkö näitä menetelmiä osata käyttää?


Nelikentän termeissä positiivinen ja negatiivinen tarkoittavat aina jonkin asian lisäämistä tai vähentämistä. Rankaisu ja vahviste tarkoittavat käytöksen vähentämistä tai vahvistamista. Kun tämän pitää mielessä, on kouluttajan helppo miettiä, mitä menetelmää käyttäisi. Operantit koulutusmenetelmät tekevät toiminnasta joko kannattavaa tai kannattamatonta eläimelle, ja taitava kouluttaja osaa soveltaa ja hyödyntää niitä sujuvasti. Tärkeintä on osata käyttää positiivista ja negatiivista vahvistetta sekä negatiivista rankaisua.


Positiivinen vahviste eli lisätty vahviste


Positiivinen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että lisätään jotakin, mikä lisää käytöksen todennäköisyyttä eli vahvistaa sitä. Lisätään jotakin, mikä on eläimen mielestä mukavaa ja tekee käytöksestä kannattavan. Sana positiivinen viittaa siihen, että jotakin tulee lisää. Klassinen esimerkki positiivisesta vahvistamisesta on namin tai lelun antaminen koiralle. Positiivinen vahviste annetaan eläimelle sen onnistuessa tekemään niin kuin haluamme. 

      Onnistuneen positiivisen vahvistamisen aikana eläimen tunnetila on iloinen ja motivoitunut, jopa riemukas. Eläin oppii tällaisessa mielentilassa nopeasti, kunhan into ei nouse yliaktiivisuuden tai hössötyksen puolelle. 


Negatiivinen vahviste eli vähennetty vahviste


Negatiivinen vahviste ei ole negatiivinen asia vaikka se siltä saattaa kuulostaakin. Sana negatiivinen viittaa siihen, että jotakin otetaan pois ja vahviste siihen, että tavoite on vahvistaa jotakin käytöstä. Jotta jonkin asian poistaminen olisi vahvistavaa, täytyy poistaa jotakin mikä on eläimen mielestä epämiellyttävää. Tyypillinen esimerkki negatiivisen vahvisteen käytöstä on paine - paine pois- koulutus, jota käytetään erityisesti hevosilla ja karjaeläimillä. Esimerkiksi, kun halutaan hevosen liikkuvan vasemmalle, sitä kosketetaan oikealle puolelle, ja kun hevonen ottaa askeleen oikeaan suuntaan, kosketus loppuu. Eläin oppii, että paine poistuu, kun antaa sille periksi ja liikkuu paineesta pois päin. Paineen poistamisen ajoituksen on oltava täsmällinen. Negatiivista vahvistetta käytetään myös esimerkiksi sylissä rimpuilematta olemisen kouluttamiseen koiranpennuilla, jolloin otetta löysennetään, kun pentu on rauhallinen. 

      Negatiivisen vahvisteen aiheuttama tunnetila on helpotus, joka kuuluu positiivisten tunteiden perheeseen, mutta ei ole yhtä miellyttävä ja motivoiva kuin ilo ja riemu. 


Positiivinen rangaistus eli lisätty rangaistus


"Mitä positiivista on rankaisemisessa?", joku saattaa ehkä ihmetellä. Positiivinen rankaisu on juuri se asia, jota ajattelemme kun arkikielessä puhutaan rankaisemisesta. Se on eläimen mielestä inhottava asia, sillä sen näkökulmasta tilanteeseen tuodaan jotakin epämiellyttävää tai jopa pelottavaa. Tämän seurauksena eläin pyrkii vähentämään sitä käytöstä, jonka aikana rankaisu tuli. Nykäisy talutushihnasta, koiran niskasta ravistaminen, eläimen moittiminen tai veden suihkuttaminen koiran naamalle ovat positiivisen rankaisun keinoja. 

      Rankaisut toimivat aina negatiivisten tunteiden puolella, eivätkä ne edistä oppimista tai motivoi eläintä työskentelemään kanssamme. Positiivisen rankaisun myötä eläimen tunnetila alkaa siirtyä pelon ja surun puolelle. Pelon myötä eläin saattaa alkaa puolustautua tai passivoitua aina opittuun avuttomuuten asti. 


Negatiivinen rangaistus eli vähennetty rangaistus


Negatiivinen rankaisu on myös rankaisu, eli jotakin käytöstä vähentävä menetelmä. Negatiivisessa rankaisussa poistetaan jotain tilanteesta. Sen oltava jotakin mukavaa, jotta sen poistaminen saisi kyseisen käytöksen tuntumaan kannattamattomalta. Esimerkiksi kohdetyöskentelyssä, voidaan negatiivisena rankaisuna poistaa kohde eläimen näkyvistä, kun se tarjoaa sellaista käytöstä, mitä emme toivo. 

      Negatiivinen rankaisu aiheuttaa pettymystä ja turhautumista, jotka eivät myöskään edistä tehokasta oppimista. Negatiivinen rankaisu, nimestään huolimatta, on kuitenkin paljon positiivisempi asia eläimen näkökulmasta, kuin positiivinen rankaisu. Onhan turhautuminen lievempi negatiivinen tunne kuin pelko. 


Rankaisujen käyttö


Rankaisuja käytettäessä on muistettava, että negatiiviset tunteet hidastavat eläimen oppimista. Jos käytät paljon rankaisuja, on oppimisen ja koulutuksen tuloksen kannalta hyvä miettiä millä tasolla kriteerisi on. Jos eläin tekee toistuvasti virheitä, se ei ole ymmärtänyt mitä siltä odotetaan. Rankaisu ei kerro eläimelle mitä sen pitäisi tehdä, vaan ainoastaan mitä sen ei pitäisi tehdä. Väärien vaihtoehtojen estäminen on pitkä tie ja vaatii todella paljon rankaisuja. Erityisesti positiivisessa rankaisussa on huonona puolena se, että eläin yhdistää sen todella helposti johonkin aivan muuhun, kuin mihin kouluttaja tarkoitti. Ehkäpä jopa juuri kouluttajaan.

      Positiivinen rankaisu sisältää monia riskejä ja sen seurauksia on vaikea ennustaa, joten sen käyttö kannattaa suosiolla unohtaa. Se olisi tehokas menetelmä vain ja ainoastaan, jos se olisi täydellisen oikea-aikainen, mikä on ikävä kyllä mahdotonta meille ihmisille. Ihmisen motoriikka ja reagointinopeus jäävät auttamatta kakkoseksi eläimen reflekseille. Ja jos tarkkoja ollaan, kaikista täsmällisin ajoitus on juuri se hetki, jolloin eläin päättää mielessään tehdä jotakin, emmekä me näe sitä vielä päällepäin. Tällöin eläin on jo ajattelemassa jotakin muuta, kun kouluttaja näkee edellisen käytöksen toteutuvan ja rankaisee siitä. Sama ongelma on myös muissa operanteissa koulutusmenetelmissä, mutta niissä ajoituksen virheellisyys ei aiheuta pysyviä ja vakavia ongelmia. Positiivisen rankaisun tulisi olla myös ainutkertainen ja tarpeeksi voimakas, sillä jos rankaisua joudutaan voimistamaan kerta kerralta, eläin saattaa muodostaa siihen toleranssin ja lopputuloksena on, ettei mikään rankaisun voimakkuus lopulta lopeta ei-toivottua käytöstä vaan lisää ainoastaan epäluottamusta. Toleranssin nouseminen ei nimittäin tarkoita, etteikö rankaisu silti olisi epämukava, se ei vain ole enää shokki. 

      Arjessa tahattomia positiivisia rankaisuja saattaa tulla esimerkiksi eläimen loukkaantuessa tai säikähtäessä jotakin ympäristöstä tulevaa tekijää, tai kun omistaja vahingossa astuu koiran varpaille lenkillä. 

      Negatiivista rankaisua voidaan käyttää mm. erottelutehtävissä ja vihjekontrollin opettamisessa, mutta sen kanssa on muistettava kohtuus. Se ei vähennä eläimen ja ihmisen välistä luottamusta tai lisää pelkoa yhtä paljon kuin positiivinen rankaisu, vaan aiheuttaa turhautumista tehtävää kohtaan. Jos koulutussessiot ovat aina turhautumisen värittämiä, negatiivinen tunnetila voi siirtyä myös koulutustilaan tai kouluttajaan. Kouluttajan kannattaa muistaa, että esimerkiksi kolmen peräkkäisen virheen ja negatiivisen rangaistuksen jälkeen tarkistetaan kriteerin paikka ja vahvistetaan toivottua käytöstä lisää. 


Operantti kouluttaminen


Usein ajatellaan virheellisesti, että operantti kouluttaminen on pelkästään positiivista vahvistamista. Eläimen arki koostuu monenlaisista tilanteista ja se käyttäytyy hyvin monilla eri tavoilla ja hyvin monista eri syistä. Tällöin pelkästään onnistumisista palkitsemalla emme saa aina tehokkaina tulosta. Eläimen arjessa ja koulutuksessa tulisikin osata käyttää positiivisen vahvistamisen lisäksi negatiivista vahvistetta ja negatiivista rankaisua. Näin monista ei-toivotuista käytöksistä päästään helpommalla eroon ja annetaan tilalle jokin kannattava käytösmalli. Niiden avulla voidaan kouluttaa myös uusia taitoja harrastuksiin tai työhön. Positiivisesta rankaisusta tulisi tavallisen koiran tai muun eläimen omistajan tietää sen riskit ja huomata milloin eläin on kokenut jonkin asian positiivisena rankaisuna. 

      Kouluttaessa ja yleensäkin elämässä eläimen mielialan tulisi pysyä pääasiassa iloisten tunteiden puolella hetkellisistä pettymyksistä huolimatta. 

96 views

Recent Posts

See All
Humani Training
Humani Training Center
Holstilantie 25, 
71570 Syvänniemi
  • Facebook
  • Instagram
©2021 Humani Training. All rights reserved. Finland